#Koronawirus – Wzór pisma do Twojego najemcy – dotyczącego obniżenia czynszu najmu.

Szanowni Państwo,

wiemy jak wszystkim Wam jest trudno w obecnej sytuacji. Izba Kosmetologów robi wszystko, by przyczynić się do jak najmniejszych strat przedsiębiorców, których zrzeszamy.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy projekt pisma dotyczącego OBNIŻENIA CZYNSZU NAJMU/ZMIANY OBCIĄŻEŃ wynikających z umowy lokalu, w którym prowadzony jest gabinet kosmetologiczny. Prosimy o zapoznanie się z „instrukcją” zawartą w treści pisma, dotyczącą jego wypełnienia. Również prosimy o weryfikację, czy pismo to ma adekwatną treść do Państwa sytuacji i czy nie ma ograniczeń w jego zastosowaniu. Pismo to stanowi wzór i proszę je tak traktować. Jego zastosowanie, na własną odpowiedzialność, wymaga również dostosowania treści do poszczególnej sytuacji. Jeśli będą mieli Państwo wątpliwości co do stosowania, prosimy je jeszcze skonsultować we własnym zakresie. Celem pisma jest w szczególności zaznaczenie problemów/trudnej sytuacji oraz zaproponowanie wskazanych w nim rozwiązań polubownych.

Druga strona może się jednak – co trzeba zaznaczyć – na to nie zgodzić. W takiej sytuacji pismo może być potencjalnie wykorzystane w ramach prowadzonego sporu (jeśli doszłoby do niego). Pismo to należy SKUTECZNIE DORĘCZYĆ DO ADRESATA i tak, aby móc później udowodnić to doręczenie. Działania takie należy dobrać we własnym zakresie i sprawdzić, czy jest ono zgodne z umową.

Uwaga – umowy mogą zawierać postanowienia o określonych dopuszczalnych formach doręczeń i koniecznie trzeba to sprawdzić i zastosować taką wymaganą formę. Przykładowe możliwości doręczenia pisma: – Doręczenie przez kuriera za potwierdzeniem doręczenia (np. podpis) – warto w tym zakresie spytać i upewnić się, czy są stosowane środki bezpieczeństwa przez firmę kurierską (aby nikogo nie narażać); – Doręczyć fizycznie do rąk własnych wynajmującego lub przedstawiciela wynajmującego za potwierdzeniem doręczenia (np. podpis) – uwaga oczywiście na kwestie bezpieczeństwa, ograniczeń i kwarantanny – działanie takie powinno być maksymalnie bezpieczne a osoba doręczająca powinna najpierw ocenić ryzyko w tym zakresie oraz bezwzględnie stosować środki bezpieczeństwa (bezpieczeństwo przede wszystkim i ono powinno mieć priorytet!);

  • Wysłanie listem poleconym (uwaga tu jest lub może być w praktyce problematyczna sytuacja, bo długo trwa awizowanie, więc może być problem w tym zakresie dot. terminu faktycznego odbioru pisma przez adresata – gdyż wtedy dopiero może być możliwe zapoznanie się przez odbiorcę). – Równolegle do powyższego warto przesłać skan podpisanego pisma na skrzynkę poczty elektronicznej wynajmującego (jeśli tylko ta forma jest możliwa do zastosowania, to warto później – po ustąpieniu przeszkód – uzupełnić przekazanie jedną z ww. form, dodatkowo można zadzwonić i powiedzieć o takim przekazaniu).

**Skopiuj lInk i otwórz w wyszukiwarce – https://drive.google.com/open?id=17kdwE5m9Swmo347ZYg9WDEo6O8ukCK-F**

Projekt ten został przygotowany przez prawników współpracujących z Izbą Kosmetologów, w ramach naszych działań prawnych oraz organizacyjnych wspierających środowisko kosmetologów. Z pozdrowieniami,

Zarząd Izby Kosmetologów

#IzbaKosmetolgówPomaga #RazemMożemyWięcej #TaTarczaNieWystarcza

admin
Author: admin

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *