PROJEKT: STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA  W STANIE EPIDEMII -V2.0

STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA W GABINETACH

KOSMETOLOGICZNYCH,  PODOLOGICZNYCH,  LINERGISTYCZNYCH

Opracowanie: Izba Kosmetologów we współpracy ze Stowarzyszeniem Medycznym Praktykujących Podologów

oraz niezależnymi ekspertami branżowymi

Wersja 2.0  z dnia 25 kwietnia 2020 r.

Po uwzględnieniu uwag ze strony środowiska zawodowego.

Dokument do dyskusji. Propozycja.

I. UWAGI WPROWADZAJĄCE

W obliczu ryzyka zakażenia oraz przenoszenia koronawirusa SARS-COV-2  Izba Kosmetologów we współpracy ze Stowarzyszeniem Medycznym Praktykujących Podologów oraz niezależnymi ekspertami branżowymi przygotowała propozycję rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno personelu zabiegowego/usługodawców, jak i klientów/usługobiorców korzystających z usług estetycznych.

Niniejsze standardy należy traktować jako wewnątrzbranżowe rekomendacje dla kosmetologów, podologów, linergistów  w okresie obowiązywania na terenie Polski  stanu epidemii (dalej: „Standardy”). Wskazane w tym dokumencie zalecenia -co należy wyraźnie podkreślić – mają charakter przejściowy.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że niniejsze Standardy nie wyłączają, ani nie ograniczają, ani nie zastępują jakkolwiek obowiązku stosowania obowiązujących powszechnie przepisów prawa czy oficjalnych wytycznych lub zaleceń sanitarnych (np. Głównego Inspektora Sanitarnego lub innych organów administracji), które powinny mieć w tym zakresie pierwszeństwo. Przedmiotowe Standardy mają zatem charakter pomocniczych wytycznych.

Przedmiotowe Standardy mogą być aktualizowane w miarę potrzeb lub zmian sytuacji epidemiologicznej.

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników gabinetu/usługodawcy i klienta/usługobiorcy.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników lub osób świadczących usługi przez klientów/usługobiorców oraz inne osoby z zewnątrz, do której to grupy wliczają się także dostawcy, niezweryfikowani klienci.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie gabinetu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem jak i celem identyfikacji pracowników lub osób świadczących usługi, w przypadku koniecznej kwarantanny i potwierdzonego zakażenia
 4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

II. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI GABINETU/MIEJSCA WYKONYWANIA USŁUG – procedury prewencyjnego odkażania:- zdefiniowanie miejsc/ stref  (wejście, główne ciągi komunikacyjne, szatnia, pomieszczenie socjalne, WC, miejsce świadczenia usług)

 • sposoby realizacji w zależności od ruchu i ilości osób oraz „punktów styku” (powierzchnie: klamki, poręcze, systemy sterowania, biurka, pulpity, lady i stoły, włączniki światła, przecierane z użyciem wody z dodatkiem detergentu i/ lub środka dezynfekcyjnego.
 • częstotliwość dezynfekcji: miejsca dotykane przez klienta/usługobiorcę są dezynfekowane po zakończeniu usługi, ale przed rozpoczęciem świadczenia usług dla kolejnego klienta/usługobiorcy”.

III. REKOMENDACJE –PRACOWNICY LUB OSOBY ŚWIADCZĄCE USŁUGI

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika lub osoby świadczącej usługi

 1. Pracownicy/osoby świadczące usługi z objawami zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 lub z objawami podobnymi, w zakresie których nie można wykluczyć, że jest to zakażenie koronawirusem, lub chociażby potencjalnie wskazującymi na możliwość zachorowania na COVID-19, nie mogą przychodzić do pracy. Również osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (w tym osoby oczekujące na wynik badania w tym zakresie), jak również osoby przebywające na kwarantannie lub w izolacji lub objęte dozorem sanitarno-epidemiologicznym nie mogą przychodzić do pracy. Nakazuje się stosowanie również do obowiązujących przepisów prawa oraz do wytycznych lub zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego (dalej: „GIS”) i innych organów administracji publicznej, w tym tych dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/.

Procedury zapobiegawcze: regularne / codzienne

 1. Pracownik lub osoba świadcząca usługi, która mogła narazić się na zakażenie koronawirusem SARS-COV-2 / COVID-19 poza gabinetem/miejscem świadczenia usług powinna niezwłocznie zgłosić to pracodawcy/właścicielowi gabinetu.
 2. Wprowadzenie codziennych procedur przeprowadzania i dokumentowania wywiadu, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych u ww. pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną. Działania w tym zakresie powinny uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności wynikające z nich zasady ochrony danych osobowych i ich przetwarzania, w tym z uwzględnieniem (jeśli dotyczy) szczególnej kategorii danych osobowych, jakimi są dane dotyczące zdrowia.
 3. Ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, w tym:
 • wprowadzenie różnych godzin przerw, ****oraz nie mieszanie się „zmian” pracowniczych
 • ograniczenie liczby miejsc w pomieszczeniu socjalnym do minimum,
 1. Konieczność dezynfekcji telefonów

IV.  KONTAKT Z POTENCJALNYM KLIENTEM/USŁUGOBIORCĄ

Podczas rozmowy telefonicznej powinna nastąpić pierwsza weryfikacja klientów/usługobiorców. Podczas rozmowy klient/usługobiorca powinien zostać poinformowany, że usługi nie są świadczone osobom, które mają objawy zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 lub mają podobne objawy.

PRZYKŁADOWY zakres informacji/wywiadu do celów epidemiologicznych.

Przykładowe informacje od klienta/usługobiorcy przed rozpoczęciem świadczenia usług:

a) Imię i nazwisko,

b) Numer telefonu do kontaktu,

c) Data i godzina oraz zakres usługi.

Rekomendacja przyjmowania klientów/usługobiorców po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych.

PRZYKŁADOWE pytania, które warto zadać przed rozpoczęciem świadczenia usług:

 1. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-COV-2 lub podejrzewa się takie zakażenie (np. osoba taka czeka na wynik), bądź z osobą, która przebywa na kwarantannie lub w izolacji lub jest objęta dozorem sanitarno-epidemiologicznym?

TAK/NIE

 1. Czy wykazuje Pan(i) cechy infekcji takich jak odpowiednio: katar, kaszel, podwyższona temperatura, trudności w oddychaniu lub bóle w klatce piersiowej? (przynajmniej jedno)

TAK/NIE

 1. Czy wykazuje Pan(i) odpowiednio: (i) objawy zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 lub podobne objawy, co do których nie można wykluczyć, że jest to zakażenie koronawirusem; (ii) objawy chociażby potencjalnie wskazujące na możliwość zachorowania na COVID-19?

TAK/NIE

 1. Czy jest Pan(i) odpowiednio: (i) podejrzany/a o zakażenie koronawirusem SARS-COV-2 (w tym osobą oczekującą na wynik badania w tym zakresie); (ii) osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji lub objętą dozorem sanitarno-epidemiologicznym?

TAK/NIE

Uwaga, ww. informacje i pytania mają charakter przykładowy. Zasady ich zbierania i dokumentowania powinny uwzględniać przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności regulacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych i ich przetwarzania z uwzględnieniem (jeśli dotyczy) szczególnej kategorii danych osobowych, jakimi są dane dotyczące zdrowia. Rekomendujemy dokumentowanie oświadczeń od klientów/usługobiorców, że są świadomi sytuacji zagrożenia epidemicznego SARS-COV-2, a także potwierdzają, że w gabinecie/miejscu świadczenia usług w odniesieniu do nich stosowane są określone rozwiązania w zakresie zapewnienia im bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zapewnienie jednorazowej odzieży ochronnej, środków dezynfekcyjnych, zapewnienie świadczenia usługi z zachowaniem bezpiecznej odległości od innych osób).

V. RECEPCJA

 1. Preferowana płatność kartą, przelewem, telefonem.
 2. Recepcjonistka/ osoba z personelu dezynfekuje po każdym kliencie/usługobiorcy blat, terminal, miejsce w poczekalni.
 3. Terminal dezynfekowany każdorazowo po transakcji klienta.
 4. Po każdym kliencie/usługobiorcy dezynfekcja klamek od wewnątrz i od zewnątrz.
 5. W zależności od ilości pracowników na zmianie, umawianie klientów/usługobiorców tak, by w miarę możliwości nie mijali się na terenie gabinetu
 6. W recepcji w widocznym miejscu znajduje się preparat do dezynfekcji rąk.
 7. Brak czasopism, gazet lub katalogów do czytania.
 8. Zabezpieczamy jedynie wodę do picia w opakowaniach jednorazowych.
 9. Wystrój recepcji ograniczony do minimum (w miarę możliwości pozostawienie jak największej ilości powierzchni płaskich możliwych i szybkich do zdezynfekowania).

VI. GABINET ZABIEGOWY

Wystrój gabinetu ograniczony do minimum.  Pozostawiamy w  miarę możliwości jak największą ilości powierzchni płaskich możliwych i szybkich do zdezynfekowania.

PRZYGOTOWANIE STANOWISKA PRACY

 1. Zestaw akcesoriów jednorazowych dla klienta/usługobiorcy umieszczamy na szafce zabiegowej o łatwo zmywalnej powierzchni. Przybory typu: plastikowe szpatułki, pędzelki zastępujemy jednorazowymi produktami typu jednorazowe szpatułki, patyczki do uszu.
 2. Zabezpieczenie URZĄDZENIA, na którym pracujemy.

Każdorazowa dezynfekcja panelu sterowania urządzenia, jeżeli urządzenie na to nie pozwala opcjonalnie foliowanie panelu urządzenia.

Okulary ochronne (zabiegi laserowe) myjemy pod bieżącą, ciepłą wodą z użyciem detergentu lub mydła.

 1. Dotychczas stosowane rozwiązania jednorazowe ochrony osobistej dla klienta/usługobiorcy podczas zabiegów rozszerzamy o zabezpieczenie ust, nosa (np. maseczka) i jednorazowe rękawiczki.
 2. Dezynfekcja wszystkich powierzchni z którymi miał kontakt klient bezpośrednio po zabiegu, oraz powierzchni z którymi miał kontakt personel. Wywietrzyć pomieszczenie.

VII. PERSONEL GABINETU

 1. W gabinecie zabiegowym dotykamy przedmiotów niezbędnych do wykonania zabiegu,
 2. ZABEZPIECZENIE OSOBY WYKONUJĄCEJ ZABIEG:
 • odzież ochronna
 • maseczka i/lub przyłbica,
 • rękawiczki.

VIII. INNE ZAGADNIENIA

!https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/93109368_259724372094671_607824342960570368_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=QH2AH1B9BiwAX9VYI4E&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=1e63c3016b139d36bd29c757a735edf0&oe=5EBEA6AB

Praca kosmetologów, podologów, linergistów polega na bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem. W obliczu zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 mamy świadomość, że nasza grupa zawodowa jest szczególnie narażona na infekcje. Koncentracja personelu świadczącego usługi estetyczne powinna być skierowana w równym stopniu na bezpieczeństwo klientów/usługobiorców, jak i nas samych. Ważnym aspektem jest profesjonalne i poważne potraktowanie  zasad mających na celu wzmocnienie bariery ochronnej skóry i błon śluzowych. Wszelkie uszkodzenia skóry zwiększają dodatkowo ryzyko dostania się do organizmu zarówno wirusów, jak i bakterii. Zasadnym jest zatem, by chronić dłonie, twarz, oczy, błony śluzowe nosa i jamy ustnej, uszy oraz włosy.

DOBRE PRAKTYKI

DŁONIE SPECJALISTY

Zgodnie z ogólnymi zaleceniami WHO należy myć lub dezynfekować ręce. Natomiast ze względu na niską odporność COVID-19 na preparaty dezynfekujące konieczna jest procedura łącząca mycie rąk w ciepłej wodzie wraz z  dezynfekcją skóry preparatami do tego przeznaczonymi.

OCHRONA TWARZY

Warto zwrócić uwagę na przygotowanie skóry twarzy na wielogodzinne noszenie masek, gogli, przyłbic chociażby znanymi nam emolientami czy preparatami nawilżającymi skórę. Dzięki temu unikniemy lub zmniejszymy niepożądane objawy typu: pokrzywka, nadmierna suchość skóry, kontaktowe zapalenie skóry, zaostrzenie istniejących chorób typu trądzik, etc.

OCHRONA OCZU

Chroniąc najbardziej wrażliwe na podrażnienia i infekcje miejsce jakim jest spojówka oka, należy używać okularów ochronnych, które po każdym wykonanym zabiegu należy zdezynfekować.  Nie wolno nam dotykać oczu i ich okolicy zanieczyszczonymi dłońmi lub rękawiczkami.

PROTEKCJA BŁONY ŚLUZOWEJ NOSA

Błona śluzowa nosa ze względu na wilgotne środowisko sprzyja kolonizacji bakterii lub wirusów. Zawsze przed wyjściem z gabinetu należy oczyścić przedsionek nosa. W tym celu należy umyć dokładnie dłonie, następnie przy pomocy nasączonego solą fizjologiczną płatka kosmetycznego dokładnie oczyścić przedsionek nosa.

OCHRONA BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ

Podstawą ochrony tej części ciała jest stosowanie jednorazowej maski ochronnej. Bardzo ważne jest prawidłowe zdejmowanie maski. Nie wolno dotykać ust do momentu umycia i zdezynfekowania rąk. Natomiast kontakt bezpośredni z błoną śluzową jamy ustnej jest ryzykowny nawet po zdezynfekowaniu rąk.  Należy zadbać o odpowiednie nawilżenie czerwieni wargowej, gdyż suchość błony śluzowej  jamy ustnej zwiększa ryzyko namnażania się bakterii. Pamiętajmy o regularnym piciu ciepłej wody, zachowujemy dzięki temu wilgotność gardła i zmniejszamy tym samym ryzyko namnażania się bakterii.

admin
Author: admin

Podobne wpisy