Protest kosmetologów

Drodzy!

Większość z Was już słyszała o spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Kosmetologii, a także to, w jakim klimacie ono przebiegało…

Czytaliście zapewne projekt listy PROCEDUR (PSEUDO)MEDYCZNYCH, które Ministerstwo Zdrowia wraz z głośną, bezpośrednio konkurencyjną częścią środowiska lekarskiego, przygotowuje

w celu niezasadnego przypisania lekarzom wyłącznych uprawień do wykonywania większości zabiegów estetycznych w Polsce!

Bardzo duża część tych „procedur” to zabiegi o charakterze niemedycznym, które od lat, z powodzeniem,w oparciu o głęboką wiedzę merytoryczną i w bezpieczny sposób oferujemy w gabinetach kosmetologicznych.

Aby wyrazić nasz ZDECYDOWANY SPRZECIW, w ramach Koalicji dla Bezpieczeństwa i Rozwoju Kosmetologii przygotowaliśmy stanowisko merytoryczne, składające się z 15 najważniejszych punktów.

Pismo to Koalicja przekazała na ręce Pani Przewodniczącej Zespołu Parlamentarnego oraz wysłała do KILKUNASTU KLUCZOWYCH INSTYTUCJI.

Po co to wszystko robimy?

Nagłaśniamy szeroko całą sprawę, w tym również jednoznacznie dyskryminujący sposób obchodzenia się przez pewne środowiska i niektóre organy publiczne z wielotysięczną grupą zawodową kosmetologów, ignorowanie naszych podstawowych praw, liczne przekłamania, działania mogące mieć znamiona nieuczciwej konkurencji (np. wpływanie na ograniczenie kosmetologom dostępu do urządzeń, produktów, blokowanie dostępu doszkoleń, a nawet próby okrojenia programu studiów kosmetologicznych).

Chcemy, by te wszystkie nieuprawnione poczynania w końcu ujrzały światło dzienne, stały się przedmiotem debaty publicznej.

Inicjatywy – konfrontacyjnie nastawionej – części lekarzy, zajmujących się tzw. „medycyną estetyczną”, która w sensie prawnym nie jest uregulowana, nie są w rzeczywistości ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta, a mają za zadanie zapewnić na rynku estetyki monopol tylko jednej grupie zawodowej.

Dajemy Wam gotowe argumenty, zawarte w załączonym piśmie i zachęcamy, byście udali się z nim do biur poselskich, senatorskich, organów samorządu terytorialnego oraz gospodarczego

– i starali się ze wszystkich sił zainteresować decydentów sprawą ochrony przyszłości zawodu oraz miejsc pracy kosmetologów.

Należy przekonywać, że jednostronnie oraz arbitralnie proponowane rozwiązania będą miały szerokie i dotkliwe skutki zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Uderzą one nie tylko w kosmetologów, prowadząc do likwidacji zawodu, ale będą miały poważne konsekwencje dla budżetu państwa, zwiększenia bezrobocia oraz znacznie uszczuplą ilość lekarzy w Służbie Zdrowia.

Prosimy, zapoznajcie się uważnie z treścią pisma! Opiszcie nam swoje przemyślenia: co wg Was powinniśmy jeszcze ująć w dalszej argumentacji oraz działaniach (które zdecydowanie planujemy i będziemy kontynuować), a także, które wątki rozbudować (WAŻNE: sugestie WYSYŁAJCIE w wiadomościach PRIV, a nie w komentarzach).

NAGŁOŚNIENIE SPRAWY JEST SZANSĄ NA ZATRZYMANIE JEDNOSTRONNYCH, KRZYWDZĄCYCH NASZE ŚRODOWISKO ORAZ REALNE WŁĄCZENIE NAS DO DEBATY O KOMPLEKSOWEJ REGULACJI I PRZYSZŁOŚCI NASZEGO ZAWODU.

KOSMETOLODZY, NIC O NAS BEZ NAS!

admin
Author: admin

Podobne wpisy