Czy branżę beauty czeka rewolucja?

Zmiany w regulacjach dotyczących wyrobów medycznych

Media przekazują sprzeczne informacje na temat potencjalnych skutków zmian legislacyjnych zaplanowanych na maj 2020 r. Niektóre źródła sugerują, że po wprowadzeniu rewolucyjnych zmian zabiegi, takie jak pedikiur czy depilację, wykonywać legalnie będą mogli jedynie lekarze… Czy to realne? Czy zawód kosmetologa jest zagrożony? Co oznacza wprowadzenie planowanych zmian dla salonów kosmetycznych i szeroko pojętej branży estetyki? Justyna Gorlicka-Kruk z Izby Kosmetologów podsumowała dla Was najważniejsze informacje.

Nadchodzące zmiany w przepisach prawa wynikać będą w szczególności ze stosowania od maja 2020 r. regulacji UE, określonych w przepisach Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): 2017/745 oraz 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (tzw. MDR2), dotyczących wyrobów medycznych.

O co chodzi? Kogo to dotyczy?

Zmiany te wpłyną bezpośrednio lub pośrednio na funkcjonowanie całego rynku usług kosmetologicznych, w tym w szczególności na usługi świadczone przez kosmetologów, a także na działalność podmiotów, które dostarczają produkty wykorzystywane w zakresie tych usług, to jest na producentów (wytwórców) i dystrybutorów tych produktów. Kluczowe regulacje w tym zakresie odnoszą się do zapewnienia bezpieczeństwa stosowania wyrobów medycznych oraz odpowiedniej ich jakości, a także do obowiązków i współpracy podmiotów w łańcuchu dystrybucji i stosowania tych wyrobów. Regulacje te – wg Izby Kosmetologów – odnoszą się także do określonych produktów niemających przewidzianego zastosowania medycznego, np. soczewek kontaktowych, sprzętu przeznaczonego do stosowania w celu zredukowania tkanki tłuszczowej, sprzętu emitującego promieniowanie elektromagnetyczne o wysokim natężeniu/laserów.

Co to oznacza?

Ponadto dopełnieniem ww. rewolucji w prawie może być planowane wprowadzenie i stosowanie w podobnym do ww. terminie obecnie przygotowywanych w Polsce zmian na gruncie regulacji krajowych, w tym projektowanej nowej ustawy o wyrobach medycznych. Projektowana ustawa ma zastąpić bowiem dotychczasowe regulacje i zapewnić dostosowanie oraz spójność krajowych przepisów z ww. regulacjami UE. Przy czym przedmiotowy projekt ustawy – w jego aktualnym brzmiejących te przepisy (zarówno reklamowe, jak i inne tam wskazane). Regulacje reklamowe odnosić się mają według ww. projektu również do osób wykonujących działalność gospodarczą lub zawodową, które wykorzystują wyroby medyczne do świadczenia usług, czyli w niektórych sytuacjach mogą one dotyczyć również kosmetologów. Osoby wskazane w zdaniu poprzedzającym miałyby być przy tym zobowiązane do prowadzenia reklamy swojej działalności z uwzględnieniem ww. nowych regulacji.

Izba Kosmetologów, dbając o interesy środowiska beauty, przygotowała obszerne uwagi do projektu ustawy o wyrobach medycznych.

Jak się przygotować?

Ze względu na zakres zmian w przepisach konieczne jest już teraz podjęcie odpowiednich kroków przez branżę, zanim nowe przepisy wejdą w życie. Kluczowa w tym zakresie będzie kwestia analizy możliwości oraz zakresu dalszego wykorzystywania przez kosmetologów części stosowanych dotąd produktów lub podejmowanych działań, w świetle ww. zmian w przepisach prawa. Ponadto bardzo ważna jest analiza istniejących rozwiązań lub ich wypracowanie lub dostosowanie w zakresie współpracy między kosmetologami a producentami i dystrybutorami ww. produktów, aby polepszyć jakość i bezpieczeństwo usług estetycznych w Polsce, w tym w szczególności kontekście ww. regulacji UE (MDR) oraz planowanych zmian ustawowych w zakresie ustawy o wyrobach medycznych.

Izba Kosmetologów stoi na stanowisku, że racjonalne regulacje prawne rynku estetycznego są nam wszystkim potrzebne. Ważne jednak, by nie dyskredytowały one żadnej z grup zawodowych.

Aby zostać członkiem Izby Kosmetologów wystarczy wysłać wypełnioną deklarację członkowską wraz ze skanem dyplomu ukończenia studiów na adres info@izbakosmetologow.pl

Deklaracja dostępna jest na stronie www.izbakosmetologow.pl

Jaki konkretnie wpływ na działalność kosmetologów, producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych będą miały przepisy wchodzące w maju 2020 r. – o tym więcej podczas wystąpień ekspertów Izby Kosmetologów w ramach Międzynarodowego Kongresu Kosmetycznego i I Sympozjum Izby Kosmetologów, które odbędą się podczas targów BEAUTY FORUM 7–8 marca 2020 r. w Warszawie.

Więcej informacji na www.beauty-fairs.com.pl

Wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką redakcja BEAUTY FORUM oraz IZBA KOSMETOLOGÓW zapraszają do udziału w:

  • panelu prawnym w dniu 7 marca 2020 r. w godz. 12.00–13.30 pt. „Konsekwencje stosowania rozporządzeń UE dotyczących wyrobów medycznych oraz wejścia w życie projektowanej ustawy o wyrobach medycznych dla wykonywania zawodu kosmetologa” oraz „Działania prawne oraz organizacyjne Izby Kosmetologów na rzecz bezpieczniejszego i stabilniejszego wykonywania zawodu kosmetologa” w ramach I Sympozjum Izby Kosmetologów.

Bilety dostępne: https://sympozjum-izby-kosmetologow.konfeo.com;

  • wykładzie w ramach KONGRESU BEAUTY FORUM w dniu 8 marca 2020 r. o godz. 10.30 pt. „Czy nowe rozporządzenie UE dotyczące wyrobów medycznych zahamuje rozwój branży estetycznej, czy wprost przeciwnie? Fakty i mity wokół planowanych nowych regulacji” – ekspert Izby Kosmetologów w ramach Międzynarodowego Kongresu Kosmetycznego BEAUTY FORUM.

Bilety dostępne: www.beauty-fairs.com.pl

  • warsztacie w dniu 8 marca 2020 r. (typu „MASTERCLASS”) w ramach I Sympozjum Izby Kosmetologów pt. „Producenci i dystrybutorzy wyrobów medycznych a kosmetolodzy – relacje i współpraca w obliczu rewolucji w regulacjach prawnych po 20 maja 2020 r. Wpływ uregulowań prawnych na rynek estetyczny – praktyczne aspekty i skuteczne rozwiązania”.

Bilety dostępne: https://sympozjum-izby-kosmetologow. konfeo.com

Justyna Gorlicka-Kruk Inicjatorka i członek zarządu Izby Kosmetologów. Kosmetolog, technolog chemiczny, certyfikowana specjalistka ds. laseroterapii. Absolwentka KWSPZ i Politechniki Krakowskiej. Właścicielka gabinetów Gorlicka-Kruk. www.gorlickakruk.pl

admin
Author: admin

Podobne wpisy