#Koronawirus – Projekt nowelizacji ustawy antykryzysowej – wsparcie finansowe dla firm.

Rządowy plan ratunkowy dla gospodarki przewiduje działania w czterech obszarach: poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw, odroczenia w realizacji niektórych obowiązków, zabezpieczenia miejsc pracy i dochodów pracowników oraz rozwiązań umożliwiających i usprawniających realizację zadań.

W ramach poprawy płynności finansowej firm projekt przewiduje m.in.:

 • przesunięcie do 1 czerwca 2020 r. terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy za marzec i kwiecień,
 • możliwość udzielenia z Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki w wysokości 5 tys. zł (z możliwością umorzenia w przypadku utrzymania zatrudnienia),
 • umożliwienie odliczenia straty poniesionej w 2020 od dochodu z 2019 r.,
 • odliczanie od dochodu darowizn na zwalczanie Covid-19,
 • odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021,
 • obniżenie o 90 proc. czynszu, o ile najemca nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw. w związku z epidemią,
 • przyspieszenie wypłaty rekompensat dla sektorów energochłonnych
 • wydłużenie obowiązywania umowy na imprezę turystyczną do 180 dni
 • wydłużenie terminu na zwrot wpłat klienta do 180 dni
 • wsparcie finansowe twórców i artystów

Projekt wspomina również o odsunięciu w czasie części obowiązków przedsiębiorców, w tym m.in. złożenia nowego JPK_VAT (na 1 lipca 2020 r.), stworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (1 października 2020 r.) czy złożenia informacji o cenach transferowych (30 września 2020 r.). Czas na rejestrację importowanego pojazdu wydłuży się z 30 do 180 dni. Wydłuża też okres ważności na pobyt czasowy oraz wiz krajowych, orzeczeń (np. o niezdolności do pracy, niepełnosprawności, lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych).

Nowelizacja wprowadza też:

 • dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy z FGŚP do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, przy obniżonym o 20 proc. wymiarze czasu pracy, do połowy wynagrodzenia minimalnego, ale nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek na ZUS przez starostę
 • świadczenie dla zleceniobiorców i samozatrudnionych w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, jeśli przychód spadł o co najmniej 15 proc. do poprzedniego miesiąca
 • możliwość wydłużenia przez rząd zasiłku opiekuńczego
 • umożliwienie pracodawcom bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy – ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy

LINK do ustawy – zapisz go i wstaw do wyszukiwarki – https://drive.google.com/open?id=1VdsNUTDslqM2Lkcpxs1joj180zS_j-7y

#IzbaKosmetolgówPomaga #RazemMożemyWięcej #TaTarczaNieWystarcza

admin
Author: admin

Podobne wpisy